Website: Catambeluga.com - Chuyên cung cấp các loại sản phẩm cá Tầm nguyên con, Cá Tầm cắt lát. Trứng cá Tầm và các sản phẩm cá Tầm Beluga. Tư vấn và bán hàng Hotline: 0968 915 514.